Conversation Between tfly and ducati

1 Visitor Messages

 1. + DN thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ được lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán. Tuy nhiên, BCTC mang tính pháp lư phải lập bằng đồng VN. Tỷ giá chuyển đổi th́ tùy theo từng khoản mục.
  học kế toán tại bắc giang
  học kế toán tại thanh xuân
  học kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  + Chứng từ, sổ sách kế toán: Doanh nghiệp tự xây dựng, thiết kế biểu mẫu tuân thủ Luật kế toán là được. Trường hợp không tự xây dựng được th́ có thể áp dụng theo phụ lục hướng dẫn trong thông tư.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Ricerca personalizzata
Powered by