Conversation Between AMeekins80 and jhanalove

1 Visitor Messages

  1. tuyến tiền liệt có chức năng ǵ? Chức năng tuyến tiền liệt của nam giới. Tuyến tiền liệt là tuyến nằm ngay cổ bàng quang và ôm lấy niệu đạo. Tuyến tiền liệt có chức năng khá quan trọng, đó chính là kiểm soát nước tiểu và sản xuất một số chất có trong tinh dịch.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Ricerca personalizzata
Powered by