Conversation Between peppyy and ducati

1 Visitor Messages

 1. 2/Trường hợp 2: Nếu my khng ci TNCN 2.5

  -Mở 1 thư mục ở đu cũng được. V dụ:

  D:\MyData dịch vụ dọn dẹp s̉ sách

  dịch vụ ḱ toán thú tại hà ṇi
  dịch vụ báo cáo thú hàng tháng
  dịch vụ ḱ toán trọn gói

  -Chp thu mục InterfaceTemplates của phần mềm TNCN 2.5 vo đ. Trong thư mục InterfaceTemplates chỉ để thư mục xml cn lại xo hết.

  -Điền địa chỉ D:\MyData vo Sheet1!K1 file Ke Khai thue TNCN 25.xls

  (Mnh c gửi km theo đy v cc bạn lm như phần 2)

  Lưu : Nếu sử dụng thường xuyn ta c thể đăng k đường dẫn trong Registry để khỏi lo khai bo cho từng file.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Ricerca personalizzata
Powered by